Kosár

0 HUF 0.00
Termék
Mennyiség
Ár


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

ATC Tuning Kft.

(Cg.: 01-09-922309; telephely: 1103 Budapest, Gyömrői út 50.; a továbbiakban: „Társaság” vagy „eladó”)

 

2018. junius 01-étől hatályos állapot

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A Társaság tulajdonában lévő és általa működtetett Feltoltom.hu Webshop (www.feltoltom.hu) (a továbbiakban: „Webshop”) a Társaságtól megrendelhető müzli alapanyagok és egyéb összetevők internetes termékkatalógusa, amely a www.feltoltom.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap” vagy „Webshop”) érhető el. A Webshopban megjelenített termékek a Honlapon keresztül, elektronikus úton, a rendelés leadásakor hatályos általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) foglaltak szerint rendelhetőek meg. A megrendelés során a vevő (a megrendelő és/vagy a vevő a továbbiakban: „megrendelő” vagy „vevő”) az alkalmazandó ÁSZF-ben foglaltak szerint, saját döntése alapján, egyedileg állíthatja össze a müzlijét, valamint választhatja a Honlapon megtalálható ún. kész müzliösszeállításokat is. A Társaság az ÁSZF-ben foglaltak szerint vállalja a Honlapon megjelenített termékek értékesítését, egyedi megrendelés alapján történő összeállítását, csomagolását és kiszállítását. A Társaság a Webshopon keresztül kizárólag kiskereskedelmi értékesítést folytat.

A vevő a megrendelésének mindenkori ÁSZF szerint történő leadásával elismeri és kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) értelmében cselekvőképes természetes személynek illetve jogi személynek, jogis személyiséggel nem rendelkező jogképes szervezetnek/személynek minősül. A nem teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyekre a Ptk.1 megfelelő rendelkezései irányadóak.

 

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

A Szerződés tárgya a Webshop kínálatából a vevő által kiválasztott és a vevő megrendelése szerinti elektromos autók töltéshéhez készített eszközt / eszközöket, kelléket / kellékeket ad el a webshopban meghatározott árak és feltételek mellet a vevő számára.

 

 

 

 

A Társaság kizárólag a Webshopban regisztrált felhasználóknak Webshopon keresztül leadott megrendeléseit teljesíti.

A megrendelés előzetes regisztráció illetve belépés nélkül is leadható, ebben az esetben azonban a megrendelés leadása során, annak részeként lesz szükség a vevő regisztrációjára illetve belépésére.

Előzetes regisztráció esetén a megrendelés a Webshopba történő belépés után, emailcím és jelszó megadását követően adható le a Honlapon keresztül.

 

A Társaság felhívja a szíves figyelmet, hogy a megrendelő a regisztrálása során megadott személyes adatait, valamint szokásos szállítási címként jelzett címét a Honlapra történő belépését követően, a jobb alsó sarokban az ADATAIM menüpontban módosíthatja. A személyes adatok módosításával ill. törlésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Webshop Honlapon (ld. ADATVÉDELEM menüpont) közzétett Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely az Általános Szerződési Feltételek részét képezi.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon mindig megjelenik hibaüzenetként, ha a megrendelő nem tud továbbjutni az általa kívánt következő felületre, ahogyan az is mindig látható a Honlapon, hogy a megrendelőnek mit kell tennie ahhoz, hogy az általa szándékozott műveletet végre tudja hajtani.

 

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

A Szerződés a Társaság mint eladó és az adott megrendelést jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően leadó megrendelő mint vevő között jön létre.

A Társaság mint eladó és a megrendelő mint vevő között az alkalmazandó ÁSZF-ben és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak és a vonatkozó jogszabályok szerint írásbeli szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jön létre a megrendelésnek a megrendelő által Honlapon keresztül történő leadásával (ld. RENDELÉS FELADÁSA menüpont használata) és a vevő megrendelésének eladó általi elektronikus visszaigazolásával (ld. a fenti 3. pont 9 alpontot), ez utóbbi visszaigazolás megrendelő számára történő kézbesítésének időpontjában.

A vevő a Szerződés tartalmát és ezzel együtt az adott szerződésre alkalmazandó ÁSZF-ben2 és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat további jognyilatkozat vagy egyéb intézkedés megtétele nélkül a RENDELÉS FELADÁSA opció választásával elfogadja.

Az eladó a jelen pontban foglaltak szerint létrejött Szerződést írásba foglalt szerződésnek tekinti, amelyet megrendelési azonosítószámmal elektronikusan iktat és a fenti 3. pont 9. alpontja szerint a megrendelőnek a megrendelés írásbeli visszaigazolásaként megküld. A Társaság csak az alkalmazandó ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően létrejött szerződést tekinti érvényesen létrejött szerződésnek és csak az ilyen szerződéseket áll módjában teljesíteni.

 

 1. A MEGRENDELÉS KÉZHEZVÉTELE, SZÁLLÍTÁSA, A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

 

A megrendeléseket külön díj felszámítása nélkül személyesen is át lehet venni az alábbi címen és jelzett időpontokban:

 

1103 Budapest, Gyömrői út 50.

Minden munkanap (H-P 08-00 - 15:30)

 

Egyebekben a megrendelés leadása során, annak véglegesítését megelőzően a WEBSHOPBAN feltüntetett kiszállítási díj ellenében kerül a megrendelő által megadott címre kiszállításra.

 

Számla igénylése esetén a számla a megrendelés digitális formában kerül a megrendeléskor a vevő által megadott e-mail címre kiküldésre.

 

 1. A VEVŐ ÁLTAL FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI MÓDOK

 

A Webshopban közzétett árak minden esetben bruttó árak. Ugyanez vonatkozik a megrendelés elektronikus visszaigazolásában feltüntetett árakra is. A megrendelt termék árát a megrendelő a FIZETÉSI MÓD menüpontban általa kiválasztottak szerinti alábbi módokon teljesítheti:

 

 1. készpénzben: személyes átvételkor, vagy kiszállítás esetén a termék átvételekor;

 2. banki előreutalásos módon, amely teljesítésének részleteit a 3. pont 9. alpontja szerinti visszaigazoló email tartalmazza; beleértve a Webshop bankjának és számlaszámának megnevezését, valamint a megjegyzés rovatban feltüntetendő adatoknak a megadását.

 

Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy a Társaság csak abban az esetben teljesíti a megrendeléseket (azaz banki előreutalás esetén megkezdi a megrendelés kézbesítését vagy készpénzben történő fizetés esetén átadja azt a megrendelőnek), ha a megrendelő a megrendelés ellenértékét a megrendelés Honlapon keresztül történő leadásakor jelzett FIZETÉSI MÓDNAK megfelelően, a fentiek szerint teljesíti.

A Társaság nem vállal felelősséget a szállítási díj megrendelő általi kifizetéséért, ezért abban az esetben, ha a megrendelő a jelen ÁSZF-ben jelzettek szerint nem teljesíti a szállítási díjat, a futárszolgálat jogosult megtagadni a megrendelt termék megrendelő részére történő átadását, a Társaság pedig ebben az esetben is jogosult a szállítási díjat a megrendelővel szemben érvényesíteni, akár oly módon is, hogy a megrendelő által már teljesített vételárból levonja a szállítási díjat és az ekként csökkentett vételárat utalja vissza a megrendelőnek. Ez utóbbi esetben a Társaság jogosult a vételár/csökkentett vételár megrendelő számára történő visszautalásával/visszafizetésével kapcsolatos bármilyen költséget a visszafizetendő összegből levonni és megtartani (pl. banki átutalás, postai utánvét költsége).

A szállítási díj megrendelő általi kifizetésének elmulasztása esetén a megrendelő nem jogosult a megrendelése teljesítésével illetve nem teljesítésével kapcsolatban a Társasággal szemben igényt érvényesíteni, kivéve az általa teljesített vételárnak fentiek szerinti követelését.

 

 1. A TERMÉK GARANCIÁJA

 

A Társaság minden egyes termékre a megrendelés napjától számított egy év garanciát vállal.

 

 1. ELÁLLÁS

 

A vevő a hatályban lévő, internetes vásárlásra vonatkozó jogszabályok és rendelkezések alapján jogosult elállni a vásárlástól.

 

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

 

Az adott megrendelésre és a megrendelés alapján létrejött Szerződésre a megrendelés Honlapon keresztül történő leadásának időpontjában hatályos ÁSZF az irányadó. Valamennyi ÁSZF mindenkor hozzáférhető elektronikusan a Honlapon.

 

 1. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

 

A Társaságnak a Webshopon keresztül nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos vevői személyes adatokat érintő adatkezelésére (beleértve a Társaság adatfeldolgozójának tevékenységét is) alkalmazandó adatkezelési elveket, szabályokat és eljárási rendelkezéseket a Honlap ADATVÉDELEM menüpontjában (ld. jobb alsó sarok) közzétett ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT elnevezésű dokumentum tartalmazza, amely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, tekintettel arra is, hogy a vevő az ADATVÉDELMI SZABÁLYZATOT a regisztrációt ill. a megrendelés leadását megelőzően az ÁSZF-fel azonos módon jogosult teljes terjedelmében megismerni. Az alkalmazandó Adatvédelmi Szabályzat megállapítására az abban foglalt rendelkezések az irányadók.

 

 1. A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 

A Szerződésre a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a távollevők közötti kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. Rendelet, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók.

 

 1. FELELŐSSÉG

 

A Társaság kizárólag a Webshopban regisztrált felhasználóknak a Honlapon keresztül leadott megrendelései teljesítéséért felel. A megrendelő által a Társaság rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a megrendelő felel, ezen adatok hamis vagy hibás volta miatt keletkező károk tekintetében minden felelősség a megrendelőt terheli. A megrendelőnek a Webshopban általa megadott személyes adatokért, valamint a Webshopban regisztrált emailcímén leadott megrendeléseiért fennálló felelősségére az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT VII. pontja is irányadó.

 

 1. KAPCSOLAT, PANASZKEZELÉS, FELÜGYELETI SZERV

 

A Társaság szívesen várja a megrendelők termékekkel ill. Webshoppal kapcsolatos visszajelzését, ötleteit és kívánságait, amelyeknek a Társaság igyekszik eleget tenni.

Továbbá a megrendelő esetleges panasz illetve észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken veheti fel a Társasággal a kapcsolatot:

 

Email: info@feltoltom.hu

Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 50. Telefon: 06-30-500-4846

 

A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton igyekeznek rendezni.

 

Továbbá a fogyasztóvédelemről szóló törvény értelmében, az abban foglaltak szerint az a fogyasztónak minősülő civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, jogszabályban meghatározott esetben (ld. alább idézve) békéltető testülethez fordulhat.

 

„A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.” (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 18. § (1) bekezdése)

„Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

(2) A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.” (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 20. § (1) és (2) bekezdése)

 

A Társaság székhelye szerinti békéltető testület elérhetősége:

 

Budapesti Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

1016 Budapest,

Krisztina krt. 99.

 

A megrendelő fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, elérhetőségei a http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto honlapon található.

1 A Ptk. vonatkozó rendelkezései tájékoztatásul, a teljesség igénye nélkül: Cselekvőképtelen kiskorú által kötött és már teljesített csekély jelentőségű szerződés nem semmis, amelynek megkötése a mindennapi életben tömegesen fordul elő, és különösebb megfontolást nem igényel. Egyebekben jognyilatkozata semmis, csak törvényes képviselője járhat el nevében. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket. A korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy a gondnoka közreműködése nélkül is megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket. A cselekvőképtelen nagykorú személy maga is megkötheti azokat a csekély jelentőségű szerződéseket, amelyek a mindennapi életben tömegesen fordulnak elő, és különösebb megfontolást nem igényelnek.

2 Az alkalmazandó ÁSZF tekintetében ld. az Általános Rendelkezéseket és az ÁSZF 9. pontját, amely szerint a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁSZF alkalmazandó az adott megrendelésre és annak teljesítésére.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre